logo
selecteer taal   select english    select dutch
Kwaliteitsresearch voor Professionele Beleggers
ALGEMEEN

Sinds 1986 adviseert Financiële Diensten Amsterdam (FDA) professionele beleggers op basis van een combinatie van onafhankelijke aandelenresearch en macro-economische analyse.
  • Objectief: FDA is volledig onafhankelijk en vrij van potentiële belangenconflicten. Onze klanten betalen ons rechtstreeks voor ons advies en onze research. FDA is geen effectenbemiddelaar en verkrijgt derhalve geen inkomsten uit door cliënten uitgevoerde transacties.
  • Doelgericht en betrouwbaar: FDA streeft naar de hoogst mogelijke researchkwaliteit binnen een zorgvuldig geselecteerd universum van blue chip bedrijven.
  • Transparante methodologie: Beleggingsmogelijkheden worden weergegeven in een overzichtelijke risico-rendementsmatrix, die continu onze voorkeuren aangeeft binnen het research universum.
  • Verantwoordelijk: Corporate governance en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn integrale onderdelen van een bedrijfsanalyse.
  • Betaalbaar: FDA’s vergoeding is gerelateerd aan de toegevoegde waarde die behaald wordt voor de klant.


PRODUCTEN

Onze klanten (pensioenfondsen, banken, 'family offices', goede-doelenfondsen en andere beleggers) hebben op verschillende manieren baat bij FDA’s expertise, afhankelijk van de omvang en karakteristieken van hun portefeuille:
  • toegang tot het on-line researchsysteem, FDA Consultancy, met daarin de dagelijkse analyses van het FDA team
  • portefeuille advies, inclusief persoonlijke assistentie, toegang tot FDA Consultancy en statistische data analyses en rapportages
  • maatwerk: oplossingen aangepast aan de behoeften van de klant


Voorbeeldrapporten
pdf documentsKering Company Analysis (21 aug 2018)
pdf documentsNVIDIA Company Analysis (14 nov 2018)
pdf documentsPayPal Company Analysis (17 jun 2019)
pdf documentsFDA Investment Trends (14 okt 2019)
PORTEFEUILLES

De toegevoegde waarde van onze research komt het best tot uiting in een gedisciplineerd beleggingsproces en een onderscheidend rendement, zoals de FDA Blue Chips Equity modelportefeuille laat zien.


Portefeuille rendement


rendement % 18-10-2019ult. jr.12mndavd.*avd.**
portefeuille27.519.1421.910.6
benchmark20.811.8223.27.4
outperformance6.87.3198.63.2
benchmark: EUR-US Equity Composite TR (50/50)
omzet % ult. jr.12mnd avd.**
omzet***9.012.2 11.4
aantal maanden outperformance %12mnd avd.**
outperformance / totaal 9 / 12 118 / 195
* portefeuille aanvangsdatum 30-6-2003
** jaarbasis
*** Omzet is de waarde van de verkooptransacties gedeeld door de gemiddelde waarde van de portefeuille over een periode.

Voor het bereiken van optimale transparantie worden alle portefeuillewijzigingen gemotiveerd.

Recente portefeuillewijzigingen
09 oktJPMorgan Chase & Coverkocht[motivatie]

Sinds de financiële crisis van 2008 verkeert JPMorgan Chase in een relatief sterke positie vanwege het goed gediversifieerde bedrijfsmodel. De bank heeft baat gehad van de proactieve aanpak van het management. De bank won marktaandeel in de meeste van haar activiteiten in de periode na de crisis. De kansen voor het verdere winnen van marktaandeel nemen echter geleidelijk af terwijl de omvang van JPMorgan en de huidige marktomstandigheden de verdere groeimogelijkheden beperken. De onzekerheid die wordt veroorzaakt door de wereldwijde handelsspanningen zal naar verwachting de inkomsten van de zakenbank beïnvloeden. Dit heeft indirect ook geleid tot een minder gunstig renteklimaat in de VS, wat ten koste gaat van de winstgevendheid van de activiteiten van retailbankieren. Daarom zijn de aandelen van JPMorgan Chase uit de portefeuille verkocht ten gunste van beleggingen met betere groeivooruitzichten op de lange termijn.

09 oktHennes & Mauritzgekocht[motivatie]

Het management van Hennes & Mauritz heeft veel vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van nieuwe winkelconcepten en een verschuiving naar een bedrijfsmodel dat fysieke winkels en e-commerce combineert. Met meerdere winkelconcepten vermindert de afhankelijkheid van het grootste merk H&M en neemt de onderhandelingsmacht en het schaalvoordeel van het concern toe. Een gedigitaliseerd bedrijfsmodel helpt het bedrijf beter tegemoet te komen aan de snelveranderende eisen van de consument. De transformatie die het concern ondergaat wordt ondersteund door de sterke financiële positie van het bedrijf en de toewijding van de oprichtersfamilie aan het voortdurend beschermen van de continuïteit en de groeivooruitzichten. De aandelen zijn opnieuw toegevoegd aan de portefeuille nu de omzet- en winstvooruitzichten zich zo sterk verbeteren.

09 oktDeutsche Post AGgereduceerd[motivatie]

Deutsche Post is en goed geleid bedrijf dat over de jaren heeft geprofiteerd van ondersteunende ontwikkelingen in de externe omgeving. De onderneming neemt maatregelen om de kwetsbaarheden te adresseren gerelateerd aan de ongunstige tendens in wereldhandel tengevolge van de huidige geopolitieke ontwikkelingen. Desondanks blijven de resultaten gevoelig voor ontwikkelingen in de externe omgeving. Om dit risico te reflecteren, is het portefeuillebelang in deze onderneming gereduceerd.

09 oktSchindler Holdinggekocht[motivatie]

Schindler is een van de wereldwijde leiders in de liften- en roltrappenindustrie. Het bedrijf is over een lange termijn sneller gegroeid dan de onderliggende markt zonder dat daarbij concessies zijn gedaan aan de winstgevendheid en de veiligheid. Het familiebedrijf profiteert van de langetermijnfocus van het management. De onderneming is goed gepositioneerd om te blijven profiteren van de voortgaande urbanisatie die de vraag naar haar producten en diensten drijft. De aandelen zijn toegevoegd aan de portefeuille.

04 sepVisagereduceerd[motivatie]

Visa profiteert sterk van de mondiale groei van elektronische betalingen. De dominantie van de kaartnetwerken van Visa en concurrent Mastercard heeft geleid tot overheidsbeleid en initiatieven van centrale banken om de concurrentie op de betaalmarkt te vergroten. De mondiale schaal van de betaalkaartnetwerken in combinatie met de substantiële financiële slagkracht biedt een goede uitgangspositie aan beide bedrijven om zich aan te passen en hun positie te verdedigen. Mastercard heeft echter vooralsnog grotere stappen gezet om zich in de toekomst eventueel te kunnen herpositioneren. De positie van Visa wordt dan ook iets verlaagd en in lijn gebracht met de positie in Mastercard. Tegelijkertijd is ruimte gemaakt voor andere aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden.