logo
selecteer taal   select english    select dutch
Kwaliteitsresearch voor Professionele Beleggers
ALGEMEEN

Sinds 1986 adviseert Financiële Diensten Amsterdam (FDA) professionele beleggers op basis van een combinatie van onafhankelijke aandelenresearch en macro-economische analyse.
  • Objectief: FDA is volledig onafhankelijk en vrij van potentiële belangenconflicten. Onze klanten betalen ons rechtstreeks voor ons advies en onze research. FDA is geen effectenbemiddelaar en verkrijgt derhalve geen inkomsten uit door cliënten uitgevoerde transacties.
  • Doelgericht en betrouwbaar: FDA streeft naar de hoogst mogelijke researchkwaliteit binnen een zorgvuldig geselecteerd universum van blue chip bedrijven.
  • Transparante methodologie: Beleggingsmogelijkheden worden weergegeven in een overzichtelijke risico-rendementsmatrix, die continu onze voorkeuren aangeeft binnen het research universum.
  • Verantwoordelijk: Corporate governance en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn integrale onderdelen van een bedrijfsanalyse.
  • Betaalbaar: FDA’s vergoeding is gerelateerd aan de toegevoegde waarde die behaald wordt voor de klant.


PRODUCTEN

Onze klanten (pensioenfondsen, banken, 'family offices', goede-doelenfondsen en andere beleggers) hebben op verschillende manieren baat bij FDA’s expertise, afhankelijk van de omvang en karakteristieken van hun portefeuille:
  • toegang tot het on-line researchsysteem, FDA Consultancy, met daarin de dagelijkse analyses van het FDA team
  • portefeuille advies, inclusief persoonlijke assistentie, toegang tot FDA Consultancy en statistische data analyses en rapportages
  • maatwerk: oplossingen aangepast aan de behoeften van de klant


Voorbeeldrapporten
pdf documentsGoogle Company Analysis (8 Sep 2015)
pdf documentsASML Company Analysis (27 Nov 2015)
pdf documentsKBC Group Company Analysis (2 Dec 2015)
pdf documentsFDA Investment Trends (16 Nov 2016)
PORTEFEUILLES

De toegevoegde waarde van onze research komt het best tot uiting in een gedisciplineerd beleggingsproces en een onderscheidend rendement, zoals de FDA Blue Chips Equity modelportefeuille laat zien.


Portefeuille rendement


rendement % 2-12-2016ult. jr.12mndavd.*avd.**
portefeuille1.9-2.0232.39.2
benchmark2.9-1.7147.56.9
outperformance-0.9-0.384.92.3
benchmark: EUR-US Equity Composite TR (50/50)
omzet % ult. jr.12mnd avd.**
omzet20.621.3 15.8
aantal maanden outperformance12mnd avd.**
outperformance / totaal 7 / 12 103 / 161
(*portefeuille aanvangsdatum 30-6-2003 / ** jaarbasis)

Voor het bereiken van optimale transparantie worden alle portefeuillewijzigingen gemotiveerd.

Recente portefeuillewijzigingen
23 novDSM NVbijgekocht[motivatie]

DSM heeft bewezen te kunnen transformeren en aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Tegenwoordig is het een innovatief life en material sciences bedrijf met een aanzienlijke aanwezigheid in snelgroeiende markten zoals China en Brazilië. De focus is verschoven van cyclische chemicaliën naar voedingsgerelateerde producten zoals vitamines en hoogwaardige materialen. DSM blijft de portfolio uitbreiden met producten en activiteiten met veelbelovende perspectieven, bijvoorbeeld op het gebied van voedingssupplementen, enzymen en tweede generatie biobrandstoffen. De recente resultaten waren sterk terwijl de lange termijn vooruitzichten gunstig zijn. De positie van DSM in de portefeuille is verhoogd.

23 novLindebijgekocht[motivatie]

Linde is een van de belangrijke spelers op de markt voor industriële gassen. Het is gediversificeerd, levert op maat gemaakte oplossingen en is innovatief met nieuwe toepassingen. Naar verwachting zal dit tot extra groei in de toekomst leiden. Operationele marges verbeteren voortdurend doordat de organisatie goed wordt aangepast aan de veranderende marktomstandigheden. Het bedrijf heeft een indrukwekkend trackrecord van acquisities. De voormalige CEO, nu voorzitter van de raad van bestuur heeft een uitstekende reputatie van het bedrijf in de goede richting te bewegen.

16 novExxonMobil Corporationverkocht[motivatie]

Er is nog steeds een overaanbod op de oliemarkt. Dit ondanks de productieverlagingen die zijn doorgevoerd, vooral in Noord-Amerika, in activiteiten met een hoge kostprijs. Het is onwaarschijnlijk dat OPEC overeenstemming zal bereiken over de instelling van een productieplafond, aangezien belangrijke leden, zoals Irak en Iran, nog steeds bezig zijn om hun productie uit te breiden. Er bestaat zelfs het risico dat het overaanbod verder zal toenemen. Dit vanwege verwachte beleidsveranderingen voor fossiele brandstoffen in de VS, waarbij deregulering mogelijkerwijs zal leiden tot een verhoging van de productie van olie en aardgas. De positieve ontwikkelingen bij de onderneming worden naar verwachting ondermijnd door een de voorziene zwakke operationele omgeving. De aandelen ExxonMobil zijn daarom verkocht.

16 novAhold Delhaizebijgekocht[motivatie]

De nieuwe combinatie Ahold Delhaize behoort nu tot de grootste winkelbedrijven in voeding aan de Amerikaanse Oostkust. De groep, die in Nederland is gevestigd, realiseert bijna tweederde van de omzet in de Verenigde Staten. Door de combinatie van activiteiten in de VS kunnen omvangrijke synergievoordelen behaald gaan worden. De nieuwe Amerikaanse regering gaat waarschijnlijk over tot een meer stimulerend begrotingsbeleid waardoor de economische groei en de inflatie worden aangewakkerd. Dit is positief voor supermarktketens als Ahold Delhaize. In mindere mate kunnen dezelfde synergievoordelen ook voor de winkelbedrijven van de groep in de twee naastgelegen geografische markten van Nederland en België worden gerealiseerd. De positie in Ahold Delhaize is vergroot.

16 novBiogengekocht[motivatie]

Biogen blijft goed gepositioneerd om haar sterke leiderschapspositie in medicijnen voor multiple sclerose te handhaven. Waarschijnlijk zal het bedrijf de eerste zijn om een medicijn op de markt te brengen tegen spinale musculaire atrofie. Biogen heeft dit medicijn onlangs ter goedkeuring ingediend bij de FDA en de introductie wordt nog vóór het einde van het jaar verwacht. Het medicijn heeft een dusdanig potentieel dat het kan leiden tot een dubbelcijferige groei van de omzet. Daarnaast kunnen extra inkomsten worden verwacht van andere producten in de pijplijn. Het management heeft aangetoond dat het in staat is om langdurige en winstgevende samenwerkingsverbanden aan te gaan onder andere met Roche, Samsung en Ionis. Producten die eerder in 2016 geïntroduceerd zijn dragen ook bij aan omzetgroei. Op langere termijn, zijn de vooruitzichten voor de onderneming gunstig en het management heeft bewezen succesvolle strategische keuzes te kunnen maken zonder overmatig risico te nemen. De benoeming van een nieuwe CEO wordt binnenkort gemaakt en zal naar verwachting meer duidelijkheid geven over de verdere ontwikkeling van de onderneming.