logo
selecteer taal   select english    select dutch
Kwaliteitsresearch voor Professionele Beleggers
PRODUCTEN

Professionele beleggers kunnen op verschillende manieren gebruik maken van de kennis van FDA, afhankelijk van de omvang en de karakteristieken van hun portefeuilles. Voor institutionele beleggers heeft FDA verschillende opties, waaronder:
  • Research: toegang op contractbasis tot FDA Consultancy, een online ondersteuning voor institutionele beleggers die het dagelijkse werk van het FDA team weerspiegeld. FDA Consultancy geeft voor meer dan 100 internationaal opererende ondernemingen inzicht in hun risico-rendementprofiel en in hun prestaties op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De macro-economische module bevat de analyses van relevante macro-economische trends op basis van een flow-of-funds methode. De bevindingen van de bedrijfs- en macro-economische analyses vormen de basis voor de beleggingskeuzes voor de FDA modelportefeuilles.
  • Volledig portefeuilleadvies: onze meest uitgebreide dienst, met toegang tot FDA Consultancy, persoonlijk advies, statistische data en rapportage. De adviezen hebben betrekking op zowel aandelen- als obligatieportefeuilles. Onze klanten bestaan uit pensioenfondsen, vermogensbeheerders, goede-doelenfondsen, family offices etc.
  • Maatwerk op verzoek: periodieke ondernemingsrapporten, FDA duurzaamheidsrapportage, verschillende informatiemodules gebaseerd op klantspecifieke criteria, beleggingsadvieswerk voor regelgevings- en overheidsinstanties.


Voorbeeldrapporten
pdf documentsFDA Investment Trends (17 jun 2024)
pdf documentsAshtead Group Company Analysis (2 jan 2024)
pdf documentsVAT Group Company Analysis (27 okt 2023)
pdf documentsAmazon Company Analysis (10 jul 2023)
RESEARCH METHODOLOGIE

De aandelen research methodologie van FDA is gebaseerd op een investment-rating-systeem dat de relatieve risico-rendementsverwachtingen van aandelen afzet tegenover de beste debiteur. Het getaxeerde risico van een aandeel is gebaseerd op een aantal criteria, zoals de kwaliteit van het management, concurrentievoordeel, financiële kracht en consistentie van inkomsten. Het verwachte rendement op 12-maandsbasis wordt bepaald via discounted-cash-flow en sum-of-the-parts modellen. Op basis van deze methode kan de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen binnen het FDA Research universum bepaald worden via een eenvoudige risico- en rendementsgrafiek:
FDA Risico - Rendementsmatrix
Binnen het raamwerk voor FDA’s Corporate Sustainability Assessment, worden drie aspecten voor maatschappelijk verantwoord beleggen onderscheiden: bestuur, sociaal en milieu. Om vergelijking mogelijk te maken, worden de resultaten gekwantificeerd door een bedrijf een score toe te kennen op ieder van deze dimensies. Het totaal hiervan wordt uitgedrukt als percentage van het maximaal haalbare resultaat. Hieruit komt een tabel met duurzaamheidsscores waarmee het bedrijf vergeleken kan worden met de sector en het FDA universum. De resultaten worden ook getoond in grafieken die de score van het bedrijf laten zien versus het gemiddelde binnen een sector op elke dimensie.